Bezpieczne lodowisko 2018

Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w okresie zimowym oraz zwiększoną liczbę interwencji związanych ze zdarzeniami na akwenach w okresie ferii inicjujemy akcję pomocy w organizacji bezpiecznych lodowisk. W tym celu należy spełnić następujące założenia:
1. Lodowisko może zostać wylane na terenach takich jak: boisko szkolne, park, ogródek jordanowski, osiedle itp.,
2. Państwowa Straż Pożarna udziela wsparcia w organizacji lodowiska na pisemną prośbę dyrektora szkoły lub zarządcy terenu, zwanym dalej Zgłaszającym. Do prośby należy dołączyć pisemną zgodę władz samorządowych na pobór wody oraz zgodę właściciela na wylanie lodowiska. Prośba wraz ze wszystkimi załącznikami powinna zostać skierowana do najbliższej Komendy Powiatowej bądź jednostki ratowniczo gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej.
3. Warunkiem wylania lodowiska jest właściwe przygotowanie przez Zgłaszającego terenu poprzez wyrównanie nawierzchni, usypanie band z piasku lub śniegu, ewentualne ustawienie barierek.
4.  W pomocy przygotowania lodowiska udział bierze najbliższa jednostka ratowniczo-gaśnicza PSP w uzgodnionym wcześniej terminie i przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.
5. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie lodowiska odpowiada Zgłaszający.