Kontakt

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki każdego tygodnia w godzinach od 10 00 do 12 00.

Sekretariat Komendy Powiatowej

Państwowej Straży Pożarnej

w Sępólnie Krajeńskim

ul. Sienkiewicza 54

89-400 Sępólno Krajeńskie

mgr Sylwia Wolerman

tel. 052 388 83 80

Powiatowe Stanowisko Kierowania 

tel. 052 388 83 50

Komendant Powiatowy PSP

st. bryg. mgr inż. Maciej Suchomski

tel.  052 388 83 63

Zastępca komendanta Powiatowego PSP

st. kpt. mgr inż. Dariusz Chylewski

tel. 052 388 83 71

chylewskid@kujawy.psp.gov.p

Samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno – rozpoznawczych

mł. asp. Krystian Szwarc

tel. 052 388 83 74

krystianszwarc81@wp.pl

Samodzielne stanowisko pracy ds. finansów

asp. mgr Ewa Czapiewska – Siekierka

tel.  052 388 83 70

czapiewska-siekierkae@kujawy.psp.gov.pl

Sekcja Organizacyjno – Kadrowa

mł. ogn. mgr Anna Siekierka

tel. 052 388 83 60

siekierkaa@kujawy.psp.gov.pl

Sekcja Organizacyjno – Kadrowa

mgr Sylwia Wolerman

tel. 052 388 83 80

tel. 052 388 83 50

wolermans@kujawy.psp.gov.pl

Sekcja Kwatermistrzowsko – Techniczna
st. sekc. Michał Delikat

tel. 052 388 83 66

delikatm@kujawy.psp.gov.pl

Dowódca JRG

st. kpt. mgr inż. Robert Liss

tel. 052 388 83 88

lissr@kujawy.psp.gov.pl

Zastępca Dowódcy JRG

kpt. Krzysztof Brzozowski

tel. 052 388 83 88

brzozowskik@kujawy.psp.gov.pl