Kierownictwo

Komendant Powiatowy PSP

st. kpt. mgr Tomasz Kabat

tel. 052 388 83 83

kabatt@kujawy.psp.gov.pl

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP
bryg. mgr inż. Maciej Suchomski

tel.  052 388 83 63

Samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno – rozpoznawczych

st. kpt. mgr Robert Sieg

tel. 052 388 83 74

siegr@kujawy.psp.gov.pl

Samodzielne stanowisko pracy ds. finansów

mł. asp. mgr Ewa Czapiewska – Siekierka

tel.  052 388 83 70

czapiewska-siekierkae@kujawy.psp.gov.pl

Sekcja Organizacyjno – Kadrowa

st. sekc. mgr Anna Siekierka

tel. 052 388 83 60

siekierkaa@kujawy.psp.gov.pl

Sekcja Organizacyjno – Kadrowa

mgr Sylwia Wolerman

tel. 052 388 83 80

tel. 052 388 83 50

wolermans@kujawy.psp.gov.pl

Sekcja Kwatermistrzowsko – Techniczna
sekc. Michał Delikat

tel. 052 388 83 66