Kierownictwo

 

Komendant Powiatowy PSP
st.bryg. mgr inż. Maciej Suchomski

tel.  052 388 83 63

 

Samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno – rozpoznawczych

mł. asp. Krystian Szwarc

tel. 052 388 83 74

Samodzielne stanowisko pracy ds. finansów

asp. mgr Ewa Czapiewska – Siekierka

tel.  052 388 83 70

czapiewska-siekierkae@kujawy.psp.gov.pl

Sekcja Organizacyjno – Kadrowa

mł.ogn. mgr Anna Siekierka

tel. 052 388 83 60

siekierkaa@kujawy.psp.gov.pl

Sekcja Organizacyjno – Kadrowa

mgr Sylwia Wolerman

tel. 052 388 83 80

tel. 052 388 83 50

wolermans@kujawy.psp.gov.pl

Sekcja Kwatermistrzowsko – Techniczna
st.sekc. Michał Delikat

tel. 052 388 83 66