Kierownictwo

Komendant Powiatowy PSP
st. bryg. mgr inż. Maciej Suchomski

tel.  052 388 83 83

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP

st. kpt. mgr inż. Dariusz Chylewski

tel. 052 388 83 71

chylewskid@kujawy.psp.gov.pl

Nie wybrano galeria lub galeria została usunięta

Samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno – rozpoznawczych

mł. asp. Krystian Szwarc

tel. 052 388 83 74

szwarck@kujawy.psp.gov.pl

Samodzielne stanowisko pracy ds. finansów

asp. mgr Ewa Czapiewska – Siekierka

tel.  052 388 83 70

czapiewska-siekierkae@kujawy.psp.gov.pl

Sekcja Organizacyjno – Kadrowa

mł.ogn. mgr Anna Siekierka

tel. 052 388 83 60

siekierkaa@kujawy.psp.gov.pl

Sekcja Organizacyjno – Kadrowa

mgr Sylwia Wolerman

tel. 052 388 83 80

tel. 052 388 83 50

wolermans@kujawy.psp.gov.pl

Sekcja Kwatermistrzowsko – Techniczna
st.sekc. Michał Delikat

tel. 052 388 83 66