Pożegnanie Komendanta

 

W piątek 28 września br. podczas uroczystej zbiórki załogi pożegnaliśmy Komendanta Powiatowego st. kpt. Tomasza Kabata, który z dniem 30 września odszedł na zaopatrzenie emerytalne.  Pan starszy kapitan mgr Tomasz Kabat swoją służbę w jednostkach ochrony przeciwpożarowej rozpoczął w 1995 roku nauką w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. W 1997 roku został mianowany na stanowisko dowódcy zastępu w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 w Toruniu, następnie w roku 1999 został przeniesiony na stanowisko dowódcy zastępu w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim. Od roku 2002 swoje zadania realizował na stanowisku dowódcy zmiany. Od 1 września 2011 roku został mianowany na stanowisko Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej a następnie dnia 1 kwietnia 2012 awansował na stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej. Z dniem 6 maja 2016 roku został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Sępólnie Krajeńskim. W trakcie służby w sępoleńskiej Komendzie przez wiele lat jako przewodniczący był aktywnym działaczem powiatowych i wojewódzkich struktur  NSZZ „Solidarność”.
Za całokształt swojej służby został uhonorowany w 2011 roku Złotym Medalem “Za Zasługi dla Pożarnictwa”, w 2012 roku Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” a w 2013 roku „Brązowym Medalem Za Długoletnia Służbę”.