Kampania CZAD I OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ podczas posiedzenia Zarządu Powiatowego ZOSP 2018

W dniu 12 stycznia o godz. 12:00 w świetlicy OSP w Sępólnie Kraj. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu Powiatowego ZOSP w Sępólnie Kraj. Na posiedzenie zaproszeni zostali goście między innymi: Starosta Sępoleński Jarosław Tadych i Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart, Burmistrzowie Sępólna Kraj., Więcborka i Kamienia Kraj. oraz Wójt Sośna a także Nadleśniczowie z Nadleśnictwa Runowo Kraj. i Lutówko. Podczas posiedzenia Komendant Powiatowy PSP st. kpt. Tomasz Kabat przedstawił główne założenia i cele aktualnie trwającej kampanii społecznej „CZAD I OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ”. W trakcie spotkania podjęto inicjatywę zakupu czujek tlenku węgla i rozdysponowaniu ich przy współudziale PSP i OSP w wytypowanych obiektach na terenie wszystkich gmin powiatu sępoleńskiego.